Informace o ochraně osobních údajů

Při návštěvě našich stránek www.al-lighting.cz může z naší strany dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vás však ubezpečili, že se při jejich zpracování řídíme platnou právní úpravou a dbáme na jejich maximální bezpečnost.

Správce osobních údajů

Správce: Automotive lighting s.r.o.
IČ: 251 33 152
Sídlo: Pávov 113, 58601 Jihlava
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka 36062 C
WWW: www.al-lighting.cz

Zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů realizujeme s Vaším souhlasem, nebo jestliže je to nezbytné ke splnění našich smluvních nebo zákonných povinností, nebo k naplnění našich oprávněných zájmů, zejména zajištění chodu těchto stránek a chodu naší společnosti. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování jsou uvedeny níže.

Vaše data zpracováváme pouze v rámci České republiky, v žádném případě je neprodáváme třetím osobám, ani je nepředáváme nikomu dalšímu, pokud to není nezbytně nutné. Někdy se však může stát, že potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami. V takových případech pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje naši dlouhodobí a důvěryhodní partneři, přísně vázaní smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které si pečlivě vybíráme a průběžně je prověřujeme. Vaše osobní údaje tak vždy zpracovávají výhradně pro účely, za kterými jim je předáváme.

Námi zpracovávaná data jsou pod stálou kontrolou zajišťující maximální možnou ochranu zpracování údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Online kontaktování
(kontaktní formulář)

Prostřednictvím kontaktního formuláře si uložíme Vámi uvedené kontaktní údaje, kdy je prosím nezbytné, abyste uvedli minimálně všechny povinné údaje, abychom se k Vašemu dotazu mohli vyjádřit. Veškeré ostatní údaje můžete uvést a nemusíte, přičemž v případě jejich uvedení nám komunikaci s Vámi velmi ulehčíte. Vaše zadané osobní údaje nevyužijeme pro žádné jiné účely a nepředáme je nikomu dalšímu.

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.